Отчет за дейността на Комисията за защита на природата при БАН през 1968 г., подготвен от научния секретар Н. Боев. Отбелязани са участие в изготвянето на приетия вече Правилник за приложение на закона за защита на природата, участия в конференции, различни публикации в периодичния печат, изготвени са 2 научно популярни филма и др. Подготвената изложба "Защита на природата в България", е представена във всички окръжни градове. Организирана е библиотека към КЗП. Отпуснати са щатни и технически бройки към КЗП.