Две статии с природозащитна тематика от в. Вечерни новини от 1970г

Две статии с природозащитна тематика от в. Вечерни новини от 08.08.1970г В едната става дума за природната забележителност "Трите братя", край град Айтос

Статия "Жизнен въпрос" от Н. Боев за конференцията на Източноевропейския комитет при IUCN, в. "Кооперативно село" 1970г.

Статия "Жизнен въпрос" от Н. Боев за конференцията на Източноевропейския комитет при IUCN, състоял се в София в. "Кооперативно село" 04.10.1970г.

Статия "Екзотични гости" и статия "SOS за тюлена-монах", в. "Вечерни новини" 1970г.

Статия "Екзотични гости" и статия "SOS за тюлена-монах", в. "Вечерни новини" 12.09.1970г.

Отчет на Комисията за защита на природата при БАН за 1968 г.

Отчет за дейността на Комисията за защита на природата при БАН през 1968 г., подготвен от научния секретар Н. Боев. Отбелязани са участие в изготвянето на приетия вече Правилник за приложение на...

Статия "Защитата на природата - дълг на всеки!" от Н. Боев, в. "Вечерни новини" 1966г.

Статия "Защитата на природата - дълг на всеки!" от Н. Боев, в. "Вечерни новини" 22.01.1966г.

Статии "Тревожни мисли за природата и нашата земя хубава" от Н. Боев, инж. Чалъков, Г. Паспалев, сп. "Наша родина" 1965г.

Статии "Тревожни мисли за природата и нашата земя хубава": сп. "Наша родина" бр.11/143/ноември.1965г.
"Утре всички ще бъдем подсъдими!" от Н. Боев
"Горите..." от инж. Чалъков
"В...

Доклад от Н. Боев относно необходими мероприятия от природозащитен характер в Аркутино, Ропотамо 1964 г.

Доклад от Н. Боев относно необходими мероприятия от природозащитен характер в Аркутино, Ропотамо от 09.03.1964г.

Доклад на Н. Боев за обявяване за защитени на обекти от Черноморското крайбрежие 1961 г.

Доклад на Н. Боев /член на бюрото на КЗП/ за обявяване за защитени на обекти от Черноморското крайбрежие, изготвен след участието му в инспекцията на КЗП от 2.11. до 02.12.1961г. Авторът обръща...

Изложение от Н. Боев относно опазването на типичната крайчерноморска природа 1961 г.

Изложение от 27.10.1961г. от Н. Боев относно опазването на типичната крайчерноморска природа, застрашена от засиленото строителство. Авторът предлага КЗП да командирова комисия от специалисти на...

Статия "Полезните птици, горите и народното стопанство" от Николай Боев в. "Вечерни новини" 1958 г.

Статия "Полезните птици, горите и народното стопанство" от Николай Боев в. "Вечерни новини" от 05.04.1958 г.

Страници