Доклад на Н. Боев /член на бюрото на КЗП/ за обявяване за защитени на обекти от Черноморското крайбрежие, изготвен след участието му в инспекцията на КЗП от 2.11. до 02.12.1961г. Авторът обръща особено внимание на опазването на тюлените и препоръчва да се отправи предупредително писмо до "Държавен риблов", "Делфиноловв" и Погранични приморски войски.