Протокол от заседание на комисията по проекта за зарибяване на езерата и реките в Пирин от 11.04. 1966 г.
Комисия в състав: Вл.Константинов, Страшимир Чернев и Иван Найденов от БЛРС, Григир Доев от ОУГ, Георги Иванов от ОС на БЛРС и Борис Вецев от ЛРД-Разлог одобрява предложения 4-годишен план.