Протокол №3 от заседание на Бюрото на КЗП от 01.09.1965г.
Присъстват Г.Паспалев, Б.Китанов, П.Петков, Н.Христосков, Ст.Станчев, П.Родопски, Ал.Петров, Н.Виходцевски.
Разгледани са организационни въпроси по провеждане на симпозиума за грабливите птици, издаването на сборник за нашите резервати и др.