Протокол от заседание на Бюрото на КЗП по въпроса за организиране на звено по защита на природата на социалистическите страни от 09.03.1967 г.