Работен вариант на Доклад за състояние и задачи по защита на природата в България. Прави се обзор на извършеното в тази област от 1962г. Отбелязва се, че към 01.05.1966г. защитените обекти в страната от 200 са вече 1258. Това включва резервати, природни забележителности, народни паркове, исторически места, защитени растителни и животински видове. Обръща се сериозно внимание на тревожните факти за безотговорно отношение и хищнически подход при ползване на природните богатства и създаване на опасни тенденции за влошаване на това състояние.
Изтъкват се 3 основни причини: 1.)Безотговорно отношение сред гражданите и длъжностните лица по отношение на защитените обекти и липса на действен контрол; 2.)Тясноведомствен подход при експлоатацията на природните ресурси за извличане на максимален, но частичен и временен икономически ефект; 3.)Липса на ефикасни средства за възстановяване ба увредената природа и на респектиращи санкции срещу виновниците.