Протокол №1 от заседание на Бюрото на КЗП от 02.04.1964г.
Присъстват Г.Паспалев, Г.Марков, Б.Китанов, Н.Боев, К.Попов, Ал.Петров, Н.Виходцевски.
Обсъдено е състоянието на природен парк "Витоша", уреждане на изложба за грабливите птици, проблеми на резерват "Сребърна"