Проектоплан за провеждане на изложба и симпозиум по защита на грабливите птици. Документът е изготвен от Зоологическия институт с музей към БАН и предвижда симпозиумът де се проведе едновременно с изложбата през м. май - агитационен месец за защита на природата.