Чернова на отчетния доклад за дейността на Комисията за защита на природата при БАН за 1964 г. Основните точки в отчета са:
I. Щат - адм. секретар
II. Бюджет
III. Дейности: издадени книги с участието на сътрудници на КЗП, попълване отраслевия архив на КЗП, книгообмен,
IV. Сътрудничество в чужбина и страната