Отчетен доклад на Комисията за защита на природата при БАН за 1964г.
Като отбелязва значителното орязване на бюджета председателят на КЗП чл.кор. Г. Паспалев отбелязва подобрение в отразяване на природозащитната тематика в печатните издания
подобрение в книгообмена и попълването на книжния фонд на КЗП
Успешно развитие на сътрудничеството с чуждестранни институти, дружества и други организации по защита на природата
Затвърждаване доброто сътрудничество с КГГП, като се изброяват някои конкретни действия като
изработване правилника на резервата "Долна Топчия"
изготвяне на списъците на българските народни паркове и резервати за Списъка на ООН