Протокол №3 от заседание на Бюрото на КЗП от 07.05.1964г.
Присъстват Г.Паспалев, Б.Китанов, В.Миков, Хр.Спасов, Н.Виходцевски.
Разгледани за административни въпроси.