Протокол №5 от заседание на Бюрото на КЗП от 02.11.1964г.
Присъстват Г.Паспалев, Б.Китанов, М.Тошков, Г.Василев, Г.Марков, Н.Боев, В.Миков, К.Попов, Н.Боев, Ст.Станчев, Ал.Петров, Н.Виходцевски.
Обсъдена е Инструкцията за опазване, възстановяване и подобряване на ландшафта, изработена от ДКСА.