Протокол №4 от заседание на Бюрото на КЗП от 07.10.1964г.
Присъстват Г.Паспалев, Г.Марков, Н.Боев, В.Миков, К.Попов, Н.Боев, Ал.Петров, Н.Виходцевски.
Разгледани за административни въпроси.