Количество на дивеча в България по видове през пролетта на 1964 г. Документът е съставен от Ловно-рибарския съюз и освен описа на дивеча съдържа и описание на мерките, които взимат ловците за опазване на дивеча.