Инвестиционен проект за електрическа железница и ползване на каменни кариери във Витоша

Молба с изх. № 23905/05.10.1936 г. от Началника на отделението за горите към МЗДИ Д. Й. Загоров за мнение от СЗРП по инвестиционен проект на швейцарската фирма "Теодор Бел и сие" за електрическа...

Писмо от Дружеството на българските лесовъди до СЗРП относно възстановяване нормалната му дейност 1936 г.

Писмо вх.№331/22.07.1936г. Дружеството на българските лесовъди уведомява СЗРП, че заповедта на Министъра на МЗДИ за разтурянето му е отменена и то възстановява нормалната си дейност.

Писмо от МЗДИ за помещение за СЗРП 1936 г.

Писмо изх.№13842/08.07.1936г. от МЗДИ до Управителя на национален парк "Витоша"с искане да се предоставяне на помещение за нуждите на СЗРП.

Писмо от Дружеството на българските лесовъди до СЗРП относно съмнения за разтурянето му 1936 г.

Писмо вх.№235/06.07.1936г., изпратено от Дружеството на българските лесовъди на 01.06.1936г. В писмото се разсейват съмненията, че Дружеството е разтурено. Потвърждава се желанието за членство в...

Писмо от Министерство на вътрешните работи и народното здраве (МВРНЗ) относно проект на Закон за защита на животните 1936 г.

Писмо изх.№12325/29.06.1936г. от Министерство на вътрешните работи и народното здраве (МВРНЗ) относно проект на Закон за защита на животните. Адресатите са помолени за участие в комисия, която да...

Молба от лесовъдите-академици до СЗРП за обмен на печатни издания

Молба от 08.05.1936 г. от Дружеството на лесовъдите-академици до СЗРП за обмен на печатни издания. Вписано е ръкописно от Стефан Петков, че е получена на 14.05.1936 г и че ще се докладва пред УС,...

Временни представители на Дружеството на българските лесовъди в СЗРП, 1935 г

Писмо с изх. № 801/18.12.1935 г. относно временни представители на Дружеството на българските лесовъди в СЗРП с мандат до избиране на постоянни от общото събрание. Вписана е ръкописна бележка от...

Покана за конгрес на Международния ловен съвет на Югоизточна Европа

Покана от УС на Ловната организация, отдел "Счетоводство", до проф. Стефан Петков, Председател на СЗРП, за I нокгрес на Специалната комисия при Международния ловен съвет на Югоизточна Европа,...

Уведомление за сборник СЗРП в списъка на Министерството на народното просвещение с препоръчителни книги

Писмо с изх. № 3088/14.10.1935 г. от Министерството на народното просвещение, Отделение за културните учреждения и фондове, до СЗРП, с което се отговаря на заявление от 29.06.1935 г и се уведомява...

Кандидатура за членство в СЗРП на Балнеоложкото дружество

С писмо от 30.07.1935 г. на настоятелството на дружеството за минералните и морски бани и климатически курорти в България (Балнеоложко дружество) съобщава на СЗРП за избора си на представител в...

Страници