С писмо от 30.07.1935 г. на настоятелството на дружеството за минералните и морски бани и климатически курорти в България (Балнеоложко дружество) съобщава на СЗРП за избора си на представител в СЗРП - проф. Р. Райнов. В ръкописна резолюция за получаването на писмото на 31.07.1935 г. Стефан Петков пише да им се поясни как могат да членуват в СЗРП.