Молба от 08.05.1936 г. от Дружеството на лесовъдите-академици до СЗРП за обмен на печатни издания. Вписано е ръкописно от Стефан Петков, че е получена на 14.05.1936 г и че ще се докладва пред УС, но с решение още преди разглеждането да им се изпрати 1 книга от сборника на съюза. Следва още една ръкописна бележка с неизвестен автор от 15. 05.1936 г. за изпращане на сборникта чрез г-н Бъчваров - секретар на дружеството.