Представители на Дружеството на лесовъдите-академици в СЗРП 1938 г.

Писмо с изх. № 3/19.11.1938 г. вх. № 5/21.11.1938 г. от Председателят на Дружеството на лесовъдите-академици до  Председателят на Дружеството за защита на родната природа.

В него са...

Статия от лесовъдите-академици за бели борови находища

С писмо с изх. № 16/14.12.1937 г., получено от СЗРП на 16.12.1937 г. Дружеството на лесовъдите-академици събщава, че на дружествения член Никола Пенев е възложено да напише статията "Две ценни и...

Покана за годишното събрание на Дружеството на лесовъдите академици до СЗРП 1937г.

С писмо от 21.05.1937г. Дружеството на лесовъдите академици кани прдеставител на СЗРП да учсства в общото редовно годишно събрание на дружеството, което ще се състои на3 30 и 31.05.1937г. 1937г....

Молба от лесовъдите-академици до СЗРП за обмен на печатни издания

Молба от 08.05.1936 г. от Дружеството на лесовъдите-академици до СЗРП за обмен на печатни издания. Вписано е ръкописно от Стефан Петков, че е получена на 14.05.1936 г и че ще се докладва пред УС,...

Покана за конгрес на лесовъдите-академици до Стефан Петков, Председател на СЗРП

Писмо с изх. № 127/ 05.07.1933 г от Дружеството на лесовъдите-академици вх. № 17/27.09.1933 г. кани проф. Стефан Петков да изнесе реферат от името на СЗРП на предстоящия конгрес на лесовъдите-...

Представители на Дружеството на лесовъдите-академици в СЗРП, 1933

Писмо с изх. № 123/23.05.1933 г. от Дружеството на лесовъдите-академици съобщава на СЗРП (вх. № 8) избраните техни представители в сила от общото годишно събрание от 07.10.1931 г. до края на 1934...

Лесовъдите-академици по искането на СЗРП за предложения за природни паметници и Витоша

Писмо с изх. № 10/12.04.1932 г. от Дружеството на лесовъдите-академици в отговор на окръжно на СЗРП от 26.03.1932 г. с искане на предложения за природни паметници, които трябва да бъдат поставени...

Представители на Дружеството на лесовъдите-академици и членски внос в СЗРП, 1931

Писмо с изх.№113/12.11.1931 г. на Дружеството на лесовъдите-академици в България до Председателя на СЗРП, което съобщава избраните делегати:

  1. проф. Тодор Димитров
  2. Георги...

Изложение върху решението на НС за отстъпване на Баташката община на части от държавните гори Баташка и Фотенска

Изложение с дата 30.04.1931 г., адресирано до СЗРП, от Дружеството на лесовъдите-академици в Бължария върху решението на Народното събрание за отстъпване на Баташката община на части от държавните...