С писмо с изх. № 16/14.12.1937 г., получено от СЗРП на 16.12.1937 г. Дружеството на лесовъдите-академици събщава, че на дружествения член Никола Пенев е възложено да напише статията "Две ценни и практически полезни бели борови находища" за сборника на съюза. Подписано е от Секретаря и председателя.