Писмо с изх. № 3/19.11.1938 г. вх. № 5/21.11.1938 г. от Председателят на Дружеството на лесовъдите-академици до  Председателят на Дружеството за защита на родната природа.

В него са посочени имената на членове на Дружеството, които ще ги представляват в Дружеството за защита на родната природа:

1. Инж. Д. Загоров - началник на отделение за горите, лова и рибарството

2. Захарий Бъчваров - главен инспектор от  отделението за горите, лова и рибарството

3. Никола Пенев - управител на националния парк "Витоша"