Писмо с изх.№113/12.11.1931 г. на Дружеството на лесовъдите-академици в България до Председателя на СЗРП, което съобщава избраните делегати:

  1. проф. Тодор Димитров
  2. Георги Кюркчиев
  3. Димитър Загоров

Съобщава се, че членският внос не е бил определен от Общото събрание, но по-късно Управителният съвет е поправил пропуска и предвид слабия бюджет на дружеството определя 500 лв членски внос за 1931 г и 500 лв за 1932 г.