Изложение с дата 30.04.1931 г., адресирано до СЗРП, от Дружеството на лесовъдите-академици в Бължария върху решението на Народното събрание за отстъпване на Баташката община на части от държавните гори баташка и Фотенска. Практиката напомня актуалния казус на "заменките" от 2010-те години.