Писмо с изх. № 127/ 05.07.1933 г от Дружеството на лесовъдите-академици вх. № 17/27.09.1933 г. кани проф. Стефан Петков да изнесе реферат от името на СЗРП на предстоящия конгрес на лесовъдите-академици на 30.09.1933 г. Има ръкописна резолюция за прекалено късното получаване.