Покана за събрание на Дружеството на нисшите горски служители

Покана с изх. № 897/11.09.1937 г. от Културно-просветно благотворително дружество на нисшите горски служители до председателя на СЗРП за изпращане на представител на СЗРП за VI-то гобщо годишно...

Преписка на Русенското лесничейство за защитени обекти гора Юперска кория и ловни паркове Русе и Кубрат

Преписка от 2 писма на Русенското лесничейство до Председателя на СЗРП с адреса му във Физико-математическия факултет  относно искане на съгласие на съюза за обявяване статут на защитени обекти...

Покана за конгрес на Международния ловен съвет на Югоизточна Европа

Покана от УС на Ловната организация, отдел "Счетоводство", до проф. Стефан Петков, Председател на СЗРП, за I нокгрес на Специалната комисия при Международния ловен съвет на Югоизточна Европа,...

Подаване на оставка на Секретаря на СЗРП инж. Димитър Загоров, 1934 г.

Подадена оставка  като секретар на СЗРП от инж. Димитър Загоров на 25.06. 1934 г., мотивирана с преместването му на работа в гр. Бургас. Вписана е ръчно резолюция от Стефан Петков за предаване на...

Кореспонденция с уточнения по годишния балансов отчет на СЗРП към 1933 г.

Кореспонденция с уточнения по годишния балансов отчет на СЗРП към 1933 г. между председателя Стефан Петков и Кирил Кузев.

Покана за заседание на УС на СЗРП за закона за горите и организационни въпроси

Покана с изх. № 17/11.12.1933г за заседание на УС на СЗРП с дневен ред:

  1. Доклад на председателя на комисията към МЗДИ за предстоящи промени в закона за горите
  2. Годишник на...

Ръкописна бележка до СЗРП за изготвяне правилника за резерватите

Ръкописна бележка от 20.09.1933 г. до Стефан Петков, Председател на СЗРП с вх. № 19 на СЗРП за изготвяне правилника за резерватите, препратена до Сл. Лазаров и Д. Загоров и споменаваща Иван Буреш...

Покана за конгрес на лесовъдите-академици до Стефан Петков, Председател на СЗРП

Писмо с изх. № 127/ 05.07.1933 г от Дружеството на лесовъдите-академици вх. № 17/27.09.1933 г. кани проф. Стефан Петков да изнесе реферат от името на СЗРП на предстоящия конгрес на лесовъдите-...

Писмо за конкурс за природозащитно есе с награди от американския посланик, 1933 г.

С писмо в отговор на писмо от Стефан Петков от 22.06.1933 г.,  на 27.06.1933г. американският посланик Хенри Шумейкър потвърждава дарението от 5000 лв за  конкурс за природозащитно есе през...

Покана за заседание на УС на СЗРП за Витоша, дарението от американския посланик и организационни въпроси, 1933г

Чернова и оригинал с подписите на получателите на покана с изх. № 8/15.06.1933г от СЗРП до членовете на УС за заседание за Витоша, дарението от американския пълномощен министър Шумейкър и...

Страници