Покана с изх. № 897/11.09.1937 г. от Културно-просветно благотворително дружество на нисшите горски служители до председателя на СЗРП за изпращане на представител на СЗРП за VI-то гобщо годишно събрание на дружеството на 19, 20 и 21 септември в София. Подписана е от Секретаря-касиер К. Костадинов и Председателя Ст. Гаврилов. Има вписана ръкописна бележка за явяване на председателя на СЗРП  с поздравление към събранието на 19 септемри, дата на получаване на поканата 12.09.1937 г и подпис на председателя Стефан Петков.