Покана за симпозиум на тема ""Грабливите птици в България и необходимостта от тяхната закрила" 1965 г.

Покана и дневен ред за симпозиум на тема ""Грабливите птици в България и необходимостта от тяхната закрила" , насрочен за 01.10.1965г.

Покана за заседание на Бюрото на КЗП 1964 г.

Покана за заседание на Бюрото на КЗП, насрочено за 28.12. 1964г за разглеждане на годишния отчет.

Покана за Тържествено събрание за 50-годишнината на сп. "Турист" 1964 г.

Покана за Тържествено събрание за 50-годишнината на сп. "Турист" на 26..10.1964г. изпратена лично до Г. Паспалев.

Покана за манифестацията по случай Девети септември 1964 г.

Покана за манифестацията по случай Девети септември 1964 г. от Председателя на БАН, Председателя на партийния комитет и Председателя на съюзния комитет.

Покана за манифестацията по случай Първи май 1964 г.

Покана за манифестацията по случай Първи май 1964 г. от Председателя на БАН, Председателя на партийния комитет и Председателя на съюзния комитет.

Покана до КЗП за участие в работата на Европейската конференция по опазването на дивите птици Сент Андрюс, Шотландия 1963 г .

Писмо вх.№181/18.05.1963г. с покана до КЗП за участие в работата на Европейската конференция по опазването на дивите птици 16-18.10.1933г. в Сент Андрюс, Шотландия, регистрационни форми и...

Покана за национално съвещание на БТС по въпросите на пещерното дело 1963 г.

Писмо вх.№114/29.03.1963г. с покана за участие в национално съвещание на БТС по въпросите на пещерното дело, насрочено за 20.04.1963г. и е предоставена проекто-програма за мероприятия по...

Покана до КЗП за участие в работата на VIII-мия конгрес на IUCN в Найроби, Кения 1963 г.

С писмо изх.№123/03.04.1963г. КЗП уведомява Председателя на БАН за получената покана за участие в работата на VIII-мия конгрес на IUCN и иска разрешение за изпращане на делегат /председателя на...

Покана за участие в разглеждането на проектите за устройството природозащитени туристически обекти 1962 г.

Като отчита като пропуск неучстието на КЗП до този момент в разглеждането на проектите за устройството природозащитени туристически обекти Държавния комитет по строителство и архитектура отправя...

Покана и дневен ред на съвещание на Националния съвет за защита на родната природа 1962 г.

Покана и дневен ред на съвещание на Националния съвет за защита на родната природа, насрочено за 06.03.1962г.

Страници