Покана за заседание на Бюрото на КЗП, насрочено за 28.12. 1964г за разглеждане на годишния отчет.