Писмо с изх. № 3088/14.10.1935 г. от Министерството на народното просвещение, Отделение за културните учреждения и фондове, до СЗРП, с което се отговаря на заявление от 29.06.1935 г и се уведомява, че сборникът на съюза е включен в окръжно № 2217/10.07.1935 г.  със списък на препоръчителни книги за училищата и читилищата.