Правила за участие на СЗРП в подкомисии към МЗДИ, определяне на резервати и парк "Витоша" и разрешения за строеж

С писмо с изх. № 7190/06.06.1933 г. в отговор на писмо на СЗРП от 17.05.1933 г. Отделението за горите и лова към МЗДИ иска от СЗРП (вх. № 16) насрочване на среща във връзка с изпълнение на...

Представители на Дружеството на българските лесовъди в СЗРП, 1933 г.

С писмо  с изх. № 372/ 04.06.1933 г. Дружеството на българските лесовъди съобщава на СЗРП (вх. № 15) избраните от годишното събрание през 1931 г. свои представители: Н. Влахов, М. Фетваджиев, П....

Представители на Българския туристически съюз в СЗРП, 1933 г.

Писмо с изх. № 317/ 30.05.1933 г. до СЗРП (вх. № 14), в отговор на писмо от 17 май от СЗРП, съобщава преставителите на БТС: д-р П. Пеев, Иван Ставрев и Павел Кебърле с мандат до 1934 г.

Конкурс за природозащитно есе с награди от американския посланик, 1933 г.

С писмо от 29.05.1933 г в отговор на посещение от проф. д.р Стефан Петков на 28.05.1933 г. и решението на СЗРП от 18.05.1933 г. американският посланик Хенри Шумейкър дарява 5000 лв за награден...

Представители на Българското геологическо дружество в СЗРП, 1933 г

Писмо с изх. № 3/ 29.05.1933 г. съобщава на СЗРП (вх. № 13) постоянните делегати на Българското геологическо дружесто: проф. Н. Николов, д-р В.Г. Радев, Стр. Димитров. Те имат мандат до края на...

Представители на Ловната организация в СЗРП, 1933 г.

С писмо с вх. № 12 на СЗРП, датирано29.07.1933 г., Ловната организация съобщава имената на своите делегати: Иван Сокачев, д-р П. Недевски от Габрово и Константин Муравиев, чиито мандат изтича на...

Представители на Българско ботаническо дружество в СЗРП, 1933 г.

Писмо с изх. № 112/23.05.1933г. на Българското ботаническо дружество до СЗРП (вх. № 11) съобщава избраните представители: проф. Никола Арнаудов, проф. Николай Стоянов и доц. Методи Русков....

Представители на Дружеството на лесовъдите-академици в СЗРП, 1933

Писмо с изх. № 123/23.05.1933 г. от Дружеството на лесовъдите-академици съобщава на СЗРП (вх. № 8) избраните техни представители в сила от общото годишно събрание от 07.10.1931 г. до края на 1934...

Представители на Българския рибарски съюз в СЗРП, 1933 г

Писмо с изх. № 650/23.05.1933 г. съобщава на СЗРП( вх. № 9 с ръкописна бележка "избрани тази година") имената на избраните с 3-тодишен мандат  представители на Българския рибарски съюз в СЗРП:...

Представители на Юношеския туристически съюз в България в СЗРП, 1933 г.

Писмо с изх. № 885/23.05.1933г. на Юношеския туристически съюз до СЗРП (вх. № 10) съобщава избраните с 3-годишен мандат представители: Дянко Чолаков, Илия Минчев, Михаил Константинов. Мандатът от...

Страници