Покана и заповеди за сформиране на комисия за природата към МЗДИ

Писмо с изх. № 12032/ 27.08.1931 г. кани СЗРП, Дружеството на лесовъдите академици в България, Българското пещерно дружество и Българския рибарски съюз да излъчат представители в комисията към...

Представители на Ловната организация в СЗРП, 1931 г.

Писмо с изх. № 170/20.08.1931 г. съобщава от името на Управителния съвет на Ловната организация имената на представителите в СЗРП: Председателят зап. ген. Д. Кацаров, Секретарят Ив. Сокачев и...

Помощ от СЗРП за опазване на пловдивските тепета

Писмо от Хр. Пашков от Пловдив във връзка с общинското ползване на камък от пловдивските тепета и нуждата от опазването им. Планира се организация на сказка на СЗРП през есента и формиране на...

Покана и заповед за сформиране на комисия за природата към МЗДИ

Писмо с изх. № 11193/ 10.08.1931 г. (запазени 2 оригинални екземпляра) кани СЗРП, Дружеството на българските лесовъди, Българското ботаническо дружество, Българското геологическо дружество,...

Препращане на сигнали за пловдивските тепета до СЗРП по желание на царя

Писмо № 428/ 17.06.1931г. на Дирекцията на Естествено-историческия музей, Ентомологическа станция и библиотека на Негово Величество царя, с което Иван Буреш препраща до Председателя на СЗРП Стефан...

Изложение върху решението на НС за отстъпване на Баташката община на части от държавните гори Баташка и Фотенска

Изложение с дата 30.04.1931 г., адресирано до СЗРП, от Дружеството на лесовъдите-академици в Бължария върху решението на Народното събрание за отстъпване на Баташката община на части от държавните...

Представители на Българското геологическо дружество в СЗРП, 1931 г

С писмо от 29.04.1931 г. Българското геологическо дружество съобщава представителите си в СЗРП: д-р В. Радев и Стр. Димитров. Полумено е с вх. № 3.

Дружеството на българските лесовъди относно промяната на Устава на СЗРП по отношение на членовете на съюза и членски внос

Писмо № 400/23.04.1931 г. на Дружеството на българските лесовъди със становище на техния Управителен комитет относно промяната на Устава на СЗРП по отношение на членовете на съюза и определяне на...

цени за организация на сказка в Стара Загора

Писмо от 11.02.1931 г. от БТС "Сърнена гора" - Стара Загора в отговор на рисмо от 27.01.1931 г. на СЗРП съобщава цената са организиране на сказка в сабона на дружество "Театър" в Стара Загора.

Контакт на СЗРП със сродни дружества в Германия и Австрия

В отговор на писмо от 18.12.1930 г. на СЗРП с писмо от 31.01.1931 г. Немско и австрийско алпийско дружество, базирано във Виена,  изпраща адреси за контакт на СЗРП със сродни дружества в Германия...

Страници