Списък на клоновете на БТС към януари 1931 г.

Писмо от Централното настоятелство на Българското туристическо дружество с номер 469/05.01.1931 г. дава списък на дружествените клонове и съобава, че ще даде списък на предложения за обекти за...

Беседа и събрание в Казанлък за образуване на СЗРП

В отговор на писмо на СЗРП от 10.12.1930 г. Ученолюбива дружина "Искра" съобщава с писмо от 03.01.1931 г., че ще съдейства за образуването да дружество за родната природа, като отпусне салона си...

Молба за информация за българската природозащита от Швеция

Писмо с дата 11..11.1930 г. на френски език от Шведска природозащитна организация със секретар Ерик Хултен с молба за информация за българската природозащита. Получено е от СЗРП с вх. №  4/2.12....

Представители на Българското туристическо дружество в СЗРП, 1930 г.

С писмо № 299/26.08.1930 г. Централното настоятелство на Българското туристическо дружество съобщава на СЗРП  (вх. № 2) своите  представители:

Д-р Ив. Велков - уредник в Народния музей...

Смяна на представителите на Българското туристическо дружество в СЗРП, 1930 г.

Писмо № 332/07.05.1930 г. на Централното настоятелство на Българското туристическо дружество съобщава на СЗРП замяната на предишните представители с нови: Иван Раев и Павел Кебърле.

Представители на Българското туристическо дружество в СЗРП, 1930 г.

Представители на Българското туристическо дружество в СЗРП, 1930 г.

Писмо с изх. № 332/ 07.05.1930 г. до СЗРП, съобщава преставителите на БТД за 1930 г.:  Иван Раев и Павел Кебърле, които...

Представители на Българското природоизпитателно дружество в СЗРП, 1930 г.

Писмо с изх № 1/31.03.1930 г. на Българското природоизпитателно дружество съобщава на СЗРП (побуено на 01.04.1930 г.) избраните делегати в СДРП: Кирил Кузев, д-р Иван Буреш и Павел Патев....

От Съюза за повдигане на селото изпращат до СЗРП своя устав и окръжно писмо за създаване на околийски и селски комитети

От Съюза за повдигане на селото изпращат до СЗРП своя устав и окръжно писмо за създаване на околийски и селски комитети, с молбата да бъдат публикувани в издание на СЗРП.

Сказка на Дружеството на българските лесовъди за опазване на горите

Писмо с изх. № 132/26.12.1929 г.  и вх № на СЗРП 4/02.01.1930 г. съобщава за организирана от Дружеството на българските лесовъди сказка за опазване на горите на проф. Т. Димитров през януари 1930...

Молба за членство в СЗРП на Българския рибарски съюз

Писмо на Българския рибарски съюз с изх. № 76/12.12.1929г. до СЗРП (вх. № 2/12.12.1929 г.) с молба за членство  и предоставяне на органа на съюза "Рибарски преглед" на разположение за програмата...

Страници