Изложение относно безразборна сеч на гори и др. посегателства върху природата

Изложение от Българското туристическо дружество, клон Голо бърдо № 67/28.06.1932 г. до Софийския секционен лесничей с копие до СЗРП относно безразборна сеч на гори и други посегателства върху...

Комитет "Спасете Витоша" - обосновка и покана за първо заседание

Писмо с изх. № 728/20.06.1932 г. от Български туристически съюз, софийски клон "Фонфон", до СЗРП (вх. № 2) обосновава нуждата от опазването на Витоша и кани СЗРП да изпрати представители на първо...

Определяне на процедура за работа със СЗРП по Национален парк "Витоша"

Писмо № 7190/06.06.1933 г. до СЗРП от МЗДИ, Отделение за горите и лова, в отговор на писмото с вх. № 9373/22.05.1933, с което СЗРП на дата 17.05.1933 г.  съобщава своите представители, които са...

Покана за 3 конгрес на Българския рибарски съюз

Покана от 21.05.1932 г за участие на СЗРП (вх. №2) в 3 редовен конгрес на Българския рибарски съюз на 5-8 юни в гр. Созопол.

БТС по искането на СЗРП за предложения за природни паметници на Витоша

Писмо с изх. № 182/16.04.1932 г. от Централно настоятелство на Български туристически съюз в отговор на окръжно писмо на СЗРП от 26.03.1932 г. с искане за предложения за природни паметници, които...

Лесовъдите-академици по искането на СЗРП за предложения за природни паметници и Витоша

Писмо с изх. № 10/12.04.1932 г. от Дружеството на лесовъдите-академици в отговор на окръжно на СЗРП от 26.03.1932 г. с искане на предложения за природни паметници, които трябва да бъдат поставени...

Юношеският туристически съюз по искането на СЗРП за предложения за природни паметници и Витоша

Писмо с изх. № 1218/09.04.1932 г. от Юношески туристически съюз в отговор на окръжно на СЗРП от 26.03.1932 г. с искане на предложения за природни паметници, които трябва да бъдат поставени под...

Искане за правила за поведение сред природата от Министерството на народното просвещение до СЗРП

Писмо с изх. № 5682/01.03.1932 г. на Министерството на народното просвещение, Служба за физическо възпитание, благодари за проведена пред ученици сказка от СЗРП с речи на проф. Стефан Петков и...

Покана от Ловната организация до Председателя на СЗРП за публично събитие

Писмо с изх. № 2506/12.02.1932 г и допълнение къв него с изх. №2771/19.02.1932 г. с покана до Председателя на СЗРП за публично събрание на Ловната организация . в първото писмо датата е 7 март,...

Искане от БТС на списък на УС на СЗРП

С писмо № 58/11.02.1932 г. Централното настоятелство на БТС иска да му бъде предоставен списък на членовете на Управителния съвет на СЗРП.

Страници