Представители на Българското природоизпитателно дружество в СЗРП, 1933 г.

Писмо от 22.05.1933 г. и прието с вх. №7  на СЗРП съобщава избарните с мандат до 1 януари 1935 г. представители на Българско природоизпитателно дружество в СЗРП: д-р Иван Буреш, Павел Патев и...

Режим на защита като строго охранителен обект на резерват "Парангалица", 1933 г.

Писмо от МЗДИ, Отделение за горите и лова, с изх. № 6276/16.05.1933 г. съобщава на Лесничея на гр. Горна Джумая с копие до Разложкия районен горски инспектор и председателя на СЗРП за решение на...

Режим на защита като строго охранителен обект на резерват "Силокосия - Горна Еленица", 1933 г.

Писмо от МЗДИ, Отделение за горите и лова, с изх. № 6187/13.05.1933 г. съобщава на Лесничея на гр. Василико (днес Царево) с копие до Бургаския районен горски инспектор, Приморското бюро по ...

Организация на природозащитна изложба във Варна на СЗРП и Ловната организация

Писмо с изх. № 4036/10.05.1933 г.  от УС на Ловната организация - София предлага на СЗРП (получено с вх. № 3) среща за организация на съвместна природозащитна изложба във Варна във връзка с 5...

Представители на Българския рибарски съюз в СЗРП, 1933 г

Писмо с изх. № 553/ 29.04.1933 г. и вх. № 2 съобщава на СЗРП избраните  представители на Българския рибарски съюз:

  1. Грозьо Ив. Грозев
  2. Алекси Петров
  3. Георги Зашев...

Искане за отмяна или видоизменение на указа за 90 декара за кариери от Джендем тепе

Писмо от Пловдивско градско общинско управление, отделение административно  с изх. № 3188/01.04.1933 г. до пловдивския окръжен инженер, с копия до Министерство на О.С.П. и благоустройството, СЗРП...

Представители на Юношеския туристически съюз в България в СЗРП за 1933 г.

Писмо с изх. № 480/22.03.1933г. подписано от председателя и секретаря на Юношеския туристически съюз до СЗРП, в което са посочени имената на техните представители в СЗРП:

1. Дянко Чолаков...

Писмо от Пловдивската община по повод проекта за Закон за кариерите СЗРП 1933 г.

Писм оизх.№596/26.01.1933г. от Пловдивската община по повод проекта за Закон за кариерите. Изказва се загриженост за съществуването на Пловдивските тепета и се правят конкретни предложения за...

Назначение на временен пазач в курорта "Св. Костадин"

Специалния комитет към СЗРП Пещера съобщават, че е назначен Иван Т. Фиданов като  временен пазач в курорта "Св. Костадин". Организирана е и публична беседа в самия курорт, която ще бъде изнесена...

Писмо от Специалния комитет към СЗРП, гр. Пещера

Писмо с дата 09.08.1932 г., в което се известява за създаването на Специален комитет към СЗРП в гр. Пещера. Избрана е и комисия, която да ръководи делата на комитета в състав:

1. Тодор...

Страници