Кандидатура за членство в СЗРП на Българско аптекарско кооперативно дружество

Писмо с изх. № 8360/10.07.1935 г. от Българско аптекарско кооперативно дружество, с което по предложение на своя член проф. Н. Стоянов кандидатства за членство в СЗРП. Вписана е ръкописна бележка...

Разписка от Иван Сокачев за получени екземпляри от сборника на СЗРП

Разписка с дата 13.06.1935 г. от Иван Сокачев за получени 100 бройки от сборника на СЗРП

Покана за членство в Комисия за местните природни и битови празници СЗРП 1935 г.

С писмо изх.№123/27.03.935г. ГД железници и пристанища към Министерството на съобщенията кани представител на СЗРП за участие в заседание на 19.04.1935г. на Комисията за местни природни и битови...

Членство на СЗРП в международен комитет за защита на птиците

Запитване до СЗРП с изх. № 2957/19.02.1935 г. от МЗДИ, отделение за горите и лова, относно препращане на запитване за национално членство в международен комитет за защита на птиците, базиран в...

Представители на Българското благотворително дружество за покровителство на животните в СЗРП за 1935 г.

Писмо с изх. № 76/03.12.1934 г. на Българското благотворително дружество за покровителство на животните до СЗРП, с което делегират за членове на УС на СЗРП 3 члена на своето настоятелство.

Проект на наредба за защитени обекти, за които се грижи СЗРП от 1934 г., част от бъдещата наредба-закон

С писмо до Председателя на СЗРП с изх. №IIIa17386/29.11.1934 г. Министерството на народното стопанство, Отделение за горите, лова и рибарството,  изпраща за мнение като приложение проект на...

Случайно отравяне на домашни животни вместо бездомни кучета

Писмо с изх. № 75/29.11.1934 г. от Българско благотворително дружество за покровителство на животните до Началника на Столичната ветеринарна служба с копия до Столичния кмет, Министъра на...

Смяна на главния инспектор по горите и председател на комисията за защита на природата

Писмо с изх. № IIIа 17348/29.11.1934 г. на Министерството на народното стопанство привежда за сведение до СЗРП заповед №1811/ 28.11.1934 г. за смяна на председателя на комисията на съюза за защита...

Писмо срещу тровенето на уличните кучета на Българско благотворително дружество за покровителство на животните

Писмо с изх. № 62/15.11.1934 г. срещу практиката на ветеринарите да отравят бездомните улични кучета на Българско благотворително дружество за покровителство на животните, адресирано до Началника...

Удостоверение, издадено от Софийски окръжен съд за регистрацията на СЗРП

Удостоверение № 100/03.11.1934 г., подпечатано и обгербвано, издадено от Софийски окръжен съд, че СЗРП е вписан в регистъра на юридическите лица при съда, том I, стр. 103. Удостоверението е...

Страници