Молба за получаване на един екземпляр от сборника на СЗРП

Пощенска карта - най вероятно от края на март поради поредността на входящите номера на СЗРП - с молба за получаване на един екземпляр от сборника на СЗРП - вх. № 2/1934 г., изпратена от Ив...

Молба за членство в СЗРП на Българското благотворително дружество за покровителство на животните

Писмо с изх. № 50/22.03.1934 г. и прието с вх. № 1/27.03.1934г с молба за членство в СЗРП на Българското благотворително дружество за покровителство на животните. Съобщават се и имената на двамата...

Писмо - покана до СЗРП за заседание на Постоянния комитет за стопански туризъм 1933 г.

Писмо - покана до СЗРП за заседание на Постоянния комитет за стопански туризъм, което ще се състои на 21.12. 1933 г.
Ще се разглеждат мерки за насърчаване посещенията на чужденци. Приложен...

Запазване от рушене на Пловдивските тепета

Писмо от Хр. Пашов, Станимака (дн. Асеновград) в отговор на писмо от СЗРП с вх. № 11/28.11.31 г. Приветства пристигането на проф. Ст. Петков в Пловдив във връзка с придвижване на въпроса със...

Нова управа на Юношеския туристически съюз в България и представители в СЗРП за 1933 г.

Писмо с изх. № 70/15.11.1933 г. и вх. № 20 на СЗРП съобщава имената на членовете на управата на Юношеския туристически съюз в България и представителите му в СЗРП

Пловдивската община по повод опазването на Джендем тепе - писмо до СЗРП и становище до Министъра на търговията, промишлеността и труда

Писмо от Пловдивската община с вх. № 22, адресирано до проф. Ст. Петков, във връзка със застъпничеството му за опазването на Джендем тепе (дн. Младежки хълм), Пловдив. Дават сведения за дейността...

Протокол 4 от 1933 г. на Комитета за защита на родната природа към МЗДИ и писмо до комисията за определяне на резерватите в парк "Витоша"

С изх. № 8787/ 07.07.1933 г. Отделението по лова и горите към МЗДИ изпраща на Началника на управлението по укрепяване на пороищата и на СЗРП (вх. № 18) препис от Протокол №4/19.06.1933 г. на...

Писмо за конкурс за природозащитно есе с награди от американския посланик, 1933 г.

С писмо в отговор на писмо от Стефан Петков от 22.06.1933 г.,  на 27.06.1933г. американският посланик Хенри Шумейкър потвърждава дарението от 5000 лв за  конкурс за природозащитно есе през...

Представители на Българско пещерно дружество в СЗРП, 1933 г.

Писмо с изх. № 1/14.06.1933г съобщава представителите на Българско пещерно дружество в СЗРП с мандат до 30.01. 19343 г.: проф. д-р Стефан Петков, д-р Васил Радев, д-р Рачо Рачев. Писмото е...

Уведомление до членовете на комисията за границите на резерватите в парк Витоша

Писмо от  Сл. Лазаров, Главен инспектор на Отделение за горите и лова на МЗДИ и председател на Комисията при МЗДИ за защита на родната природа, до членовете на Комисията за определяне резерватите...

Страници