Представители на Българско ботаническо дружество в СЗРП, 1934 г.

Писмо с изх. № 121/26.10.1934 г. в отговор на писмо №4/01.10.1934 г. съобщава избраните за срок от 3 години представители на Българското ботаническо дружество в СЗРП:

  1. проф. Никола...

Представители на Българско природоизпитателно дружество в СЗРП, 1934 г.

Писмо от 25.10.1934 г. съобщава представители на Българското природоизпитателно дружество в СЗРП с мандат до края на декември 1934 г.:

  • д-р Иван Буреш, Царски музей
  • Павел...

Представители на Българско пещерно дружество в СЗРП, 1934 г.

Писмо от 24.10.1934 г. съобщава на СЗРП представителите на Първо българско пещерно дружество в СЗРП. Подписано е от Стефан Петков - Председател и Никола Заторов – Секретар. Представителите са:...

Представители на Българския туристически съюз в СЗРП, 1934 г

Писмо с изх. № 871/22.10.1934 г. на Българския туристически съюз съобщава на СЗРП имената и адресите на избраните представители на дружеството, делегирани към СЗРП:

1. Др. Пею Пеев - ул. "Ц...

Представители на Ловната организация в СЗРП, 1934 г

Писмо с изх. № 1874/19.10.1934 г. на Управителния съвет на  на Ловната организация съобщава на СЗРП имената на избраните на XIV Редовен конгрес на  Ловната организация представители на дружеството...

Представители на Юношеския туристически съюз в България в СЗРП, 1934 г.

Писмо с изх. № 97/ 17.10.1934г от отдел "Организации" на Централно настоятелство на Юношески туристки съюз, подписано то Секретаря и Председателя, в отговор на писмо на СЗРП от 11.10.1934 г....

Представители на Българския рибарски съюз в СЗРП, 1934 г

Писмо с изх. № 1783/29.10.1934 г. на Българския рибарски съюз до председателя на СЗРП, в което съобщава имената на делегатите на Съюза:

1. Грозю Ив. Грозев, бивш главен инспектор по...

Подаване на оставка на Секретаря на СЗРП инж. Димитър Загоров, 1934 г.

Подадена оставка  като секретар на СЗРП от инж. Димитър Загоров на 25.06. 1934 г., мотивирана с преместването му на работа в гр. Бургас. Вписана е ръчно резолюция от Стефан Петков за предаване на...

Протокол на комисия към МНС по резултатите от работата на комисиите за Витоша и за целите на комисията

Протокол от заседание на 01.06.1934 г. на бившата Комисия за защита на родната природа към МЗДИ, сега Комисия към Министерство на народното стопанство - МНС. С участието на Главния интспектор по...

За членския внос на Юношеския туристически съюз в СЗРП, 1934 г.

Писмо до СЗРП с вх. № 3/1934 г., изпратено с изх. № 1109/13.04. 1934 г. в отговор на писмо с изх. № 29/29.03.1934 г от СЗРП . С него Юношеският туристически съюз съобщава за невъзможност да...

Страници