Писмо с изх. № 1874/19.10.1934 г. на Управителния съвет на  на Ловната организация съобщава на СЗРП имената на избраните на XIV Редовен конгрес на  Ловната организация представители на дружеството делегирани към СЗРП:

1. О. З. генерал Д. Кацаров, ул. "В. Търново" № 12

2. Иван Сокачев, ул. "Белчев" № 14

3. Иван Байденов, ул. "Цар Самуил" № 20

Техният представител в Министерството на народното стопанство е Иван Сокачев.

Писмото е подписано от секретаря на Управителния съвет на  на Ловната организация.