Опазване на находища на дива коза и ограничаване на туризма

Писмо от 25.07.1938 г. на Управителния съвет на Ловната организация до Комитета за защита на родната природа, получено от СЗРП на 27.07.1938 г с резолюция, вписана ръщописно, да се докладва на...

Статия на ловната организация за сборник на СЗРП

В отговор на писмо 118/25.11.1937 г. с писмо от 07.12.1937 г. и получено от СЗРП на 09.12.1937г. Ловната организация съобщава, че е възложила на своя секретар на Управителния съвет Иван Сокачев да...

Представители на Ловната организация в СЗРП, 1937 г.

С писмо с вх. № на СЗРП 138/21.07.1937 г., датирано19.07.1937 г., Ловната организация съобщава избраните на XVII ловен конгрес свои представители в СЗРП: Иван Сокачев, генерал о.з. Д. Кацаров и К...

Покана за конгрес на Международния ловен съвет на Югоизточна Европа

Покана от УС на Ловната организация, отдел "Счетоводство", до проф. Стефан Петков, Председател на СЗРП, за I нокгрес на Специалната комисия при Международния ловен съвет на Югоизточна Европа,...

Ходатайство на Ловната организация за опазване на фазани край с. Тополница, Петрич

Писмо с изх. № 516/07.08.1935 г. на УС на Ловната организация, отдел "Организационна служба", до Министерството на народното стопанство с молба остров Адата на р. Струма да бъде защитен със...

Представители на Ловната организация в СЗРП, 1934 г

Писмо с изх. № 1874/19.10.1934 г. на Управителния съвет на  на Ловната организация съобщава на СЗРП имената на избраните на XIV Редовен конгрес на  Ловната организация представители на дружеството...

Управителният съвет на Ловната организация иска при отравянето на уличните кучета да се вземат мерки и за заравяне на мъртвите животни

Писмо с вх. № 1630/26.09.1934 г. от Управителния съвет на Ловната организация до Министерството на народното стопанство, отд. Ветеринарно с копия до Комитета за защита на природата и отд. Гори и...

Представители на Ловната организация в СЗРП, 1933 г.

С писмо с вх. № 12 на СЗРП, датирано29.07.1933 г., Ловната организация съобщава имената на своите делегати: Иван Сокачев, д-р П. Недевски от Габрово и Константин Муравиев, чиито мандат изтича на...

Организация на природозащитна изложба във Варна на СЗРП и Ловната организация

Писмо с изх. № 4036/10.05.1933 г.  от УС на Ловната организация - София предлага на СЗРП (получено с вх. № 3) среща за организация на съвместна природозащитна изложба във Варна във връзка с 5...

Правила за ловците за опазване на природата - проект

Проект на "Правила, които трябва да се спазват от ловците, за да се опази целостта на природата" - приложение към писмо № 3653 от 19.04.1932г. Подписати са от Председателя и Секретаря на Ловната...

Страници