Писмо с изх. № 4036/10.05.1933 г.  от УС на Ловната организация - София предлага на СЗРП (получено с вх. № 3) среща за организация на съвместна природозащитна изложба във Варна във връзка с 5 Ловен събор на Ловната организация "Сокол".