С писмо с вх. № 12 на СЗРП, датирано29.07.1933 г., Ловната организация съобщава имената на своите делегати: Иван Сокачев, д-р П. Недевски от Габрово и Константин Муравиев, чиито мандат изтича на 01.08.1935 г.