Указания на КГГП за ликвидиране нарушенията в опазването на еделвайса от унищожение 1964 г.

Писмо 9558 на КГГП с указания за ликвидиране нарушенията в опазването на еделвайса от унищожение

Представители на Ловната организация в СЗРП, 1933 г.

С писмо с вх. № 12 на СЗРП, датирано29.07.1933 г., Ловната организация съобщава имената на своите делегати: Иван Сокачев, д-р П. Недевски от Габрово и Константин Муравиев, чиито мандат изтича на...