В отговор на писмо 118/25.11.1937 г. с писмо от 07.12.1937 г. и получено от СЗРП на 09.12.1937г. Ловната организация съобщава, че е възложила на своя секретар на Управителния съвет Иван Сокачев да напише статия за сборника на съюза.