Покана от Ловната организация до Председателя на СЗРП за публично събитие

Писмо с изх. № 2506/12.02.1932 г и допълнение къв него с изх. №2771/19.02.1932 г. с покана до Председателя на СЗРП за публично събрание на Ловната организация . в първото писмо датата е 7 март,...

Представители и членски внос в СЗРП на Ловната организация, 1931 г.

С писмо № 891/22.10.1931 г. в отговор на писмо на СЗРП №7 Управителния съвет на Ловната органзация "Сокол" съобщава решенията от заседанието си ан 19 октомври относно предсавителите и членската си...

Представители на Ловната организация в СЗРП, 1931 г.

Писмо с изх. № 170/20.08.1931 г. съобщава от името на Управителния съвет на Ловната организация имената на представителите в СЗРП: Председателят зап. ген. Д. Кацаров, Секретарят Ив. Сокачев и...

Представители и членски внос на Ловната организация, 1928 г.

Писмо № 798/20.10.1928г от Управителния съвет на Ловната организация съобщава на Комитета за защита на природата определения членски внос от 6000 лв годишно и продължаването на мандата на...

Представители на Ловната организация в Комитета за защита на природата, 1928 г.

Писмо № 138/ 23.02.1928 г. от Управителния съвет на Ловната организация до Председателя на Дружеството на българските лесовъди, като представител на Временния комитет за защита на природата,...

Страници