Писмо с изх. № 97/ 17.10.1934г от отдел "Организации" на Централно настоятелство на Юношески туристки съюз, подписано то Секретаря и Председателя, в отговор на писмо на СЗРП от 11.10.1934 г. съобщава представителите на Юношеския туристически съюз в България в СЗРП:

  1. Йоаким Балевски - председател на съюза
  2. Илия Минчев - подпредседател на съюза
  3. Владимир Петров - секретар на съюза

За представител в комисията при Министерство на народното стопанство е делегиран Йоаким Балевски.