Представители на Юношеския туристически съюз в България в СЗРП, 1934 г.

Писмо с изх. № 97/ 17.10.1934г от отдел "Организации" на Централно настоятелство на Юношески туристки съюз, подписано то Секретаря и Председателя, в отговор на писмо на СЗРП от 11.10.1934 г....