Представители на Юношеския туристически съюз в СЗРП 1940 г.

Писмо вх.№11/30.12.1940г., в което Юношески туристически съюз уведомява, че за негови представители в настоятелството на СЗРП са определени Денчо Стефанов Денчев (касиер) и Ангел Чобанов (зав....

Искане от страна на Юношеския туристически съюз за допълнително финансиране на строежа на хижа "Чучул" в Централния Балкан

Преписка (2 писма) между председателя на клон "Амбарица" към Юношеския туристически съюз и председателя на СЗРП - проф. Ст. Петков. 

1. Писмо от председателя на клон "Амбарица"  към ...

Представители на Юношеския туристически съюз в България в СЗРП за 1939 г.

Писмо с изх. № 804/01.12.1938г. от Председателя на Юношеския туристически съюз до Председателя на СЗРП с вх. № 6/02.12.1938 г., в което са посочени имената на техните представители в Управителния...

Представители на Юношеския Туристически съюз в България в СЗРП, 1938 г

Писмо с изх. № 1770/28.05.1938г. от Юношеския туристически съюз до Председателя на СЗРП с вх. № 3 и вписано в протокол на СЗРП №5/07.06.1938 г., в което са посочени имената на техните...

Членове на БТС с права на органи на горската власт

Писмо с изх. № 27089/17.12.1037 г. от МЗДИ, отделение за горите, началник на отделението Д. Й. Загоров, получено от СЗРП на 21.12.1937 г и препратено за изпълнение на 22.12.1937 г. В него МЗДИ...

Представители на Юношеския туристически съюз в България в СЗРП, 1937 г.

Писмо с изх. № 204/18.10.1937г. от Юношеския туристически съюз до Председателя на СЗРП, получено на 31.12.1937 г. и подписано от избраните и за представители Секретар и Председател, в което са...

Покана до СЗРП за XXIV редовен конгрес на Юношеския туристически съюз 1937 г.

С писмо изх.№2106/01.07.1937г. Централното настоятелство на ЮТС кани председателя на СЗРП да присъства на XXIV-тия конгрес на Съюза. Поканата е подписана от председателя и секретаря на...

Представители на Юношеския туристически съюз в България в СЗРП, 1934 г.

Писмо с изх. № 97/ 17.10.1934г от отдел "Организации" на Централно настоятелство на Юношески туристки съюз, подписано то Секретаря и Председателя, в отговор на писмо на СЗРП от 11.10.1934 г....

За членския внос на Юношеския туристически съюз в СЗРП, 1934 г.

Писмо до СЗРП с вх. № 3/1934 г., изпратено с изх. № 1109/13.04. 1934 г. в отговор на писмо с изх. № 29/29.03.1934 г от СЗРП . С него Юношеският туристически съюз съобщава за невъзможност да...

Правилник на хижа "Момина скала" на Юношеския туристически съюз от 1934 г.

Правилник за реда на хижа "Момина скала" - собственост на Княжеския клон "Момина скала" от ЮТС в България. Одобрен от УС на клона на заседание на 26.03.1934 г., протокол 24, с мандат от Общото...

Страници