Преписка (2 писма) между председателя на клон "Амбарица" към Юношеския туристически съюз и председателя на СЗРП - проф. Ст. Петков. 

1. Писмо от председателя на клон "Амбарица"  към Юношеския туристически съюз с изх. № 148/26.06.1939 г.  до председателя на СЗРП, с което иска финансова помощ за довършване на хижа "Чучул", намираща се в Троянския Балкан, в съседство с местностите "Стенето" и "Иманярите". Върху писмото има резолюция с дата 29.06.1939 г., подписана от Ст. Петков, с която им се отказва финансиране, поради липса на средства.

2. Чернова на отказа за финансиране на  Юношеския туристически съюз, клон "Амбарица", написана от проф. Ст. Петков. С червено мастило е записан изх. № 30/29.06.1939 г. на оригинала.