Писмо с изх. № 27089/17.12.1037 г. от МЗДИ, отделение за горите, началник на отделението Д. Й. Загоров, получено от СЗРП на 21.12.1937 г и препратено за изпълнение на 22.12.1937 г. В него МЗДИ моли въз основа на член 18 III от Правилника за защита на родната природа, обнародван в ДВ 142/09.07.1937 г. СЗРП до пжиска от туристическите съюзи да предсатвят към МЗДИ чрез СЗРП подбрани членове на ТС, на които да се дадат права на органи на горската власт в помощ на лесничеите за преследване на нарушители. Приложено е и писмо от Юношеския туристки съюз изх. № 104/31.01.1938 г със списък на предлаганите за тази роля представители на юношеския съюз.