Писмо с изх. № 804/01.12.1938г. от Председателя на Юношеския туристически съюз до Председателя на СЗРП с вх. № 6/02.12.1938 г., в което са посочени имената на техните представители в Управителния съюз на СЗРП за 1939 г. :

1. Найден Памукчиев

2. Иван Янков

3. Димитър Андреев